Informacje Ogólne

Promesa na drogi gminne

Gmina Ryglice otrzymała kolejną promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Wysokość dotacji wynosić będzie 1 950 000 zł.

 

Wróć