Informacje Ogólne

PROJEKT „MOJA PRACA"

PROJEKT „MOJA PRACA"

 MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, ŻE IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I
ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W TARNOWIE ROZPOCZĘŁA REALIZACJĘ
PROJEKTU „MOJA PRACA” . CELEM PROJEKTU JEST POPRAWA SYTUACJI, POPRZEZ AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ
I ZAWODOWĄ, OSÓB PO 30. ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY, TJ.
BEZROBOTNYCH/BIERNYCH ZAWODOWO. DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE
SZCZEGÓLNIE ZACHĘCAMY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ 50+. W RAMACH PROJEKTU ORGANIZUJEMY KURSY ZAWODOWE DOSTOSOWANE INDYWIDUALNIE
DO POTRZEB KAŻDEGO UCZESTNIKA, KTÓRE KOŃCZĄ SIĘ EGZAMINAMI
DAJĄCYMI UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA ZAWODU NP. OPERATOR CNC, OPERATOR
KOPARKI, WÓZKA WIDŁOWEGO. ZA UDZIAŁ W KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE
STYPENDIUM. NASZ PROJEKT OFERUJE TAKŻE PŁATNE STAŻE ZAWODOWE
TRWAJĄCE MINIMUM 3 MIESIĄCE. WSZELKIE FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU SĄ BEZPŁATNE. UDZIAŁ W PROJEKCIE TO NIEWĄTPLIWIE OGROMNA SZANSA DLA PAŃSTWA
MIESZKAŃCÓW NA PODNIESIENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, A W EFEKCIE
PODJĘCIE PRACY, DLATEGO ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O JAK NAJSZERSZE
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NA TEMAT PROJEKTU (W ZAŁĄCZENIU PRZESYŁAMY
ULOTKĘ).

 

POZOSTAJEMY DO DYSPOZYCJI,
ZESPÓŁ PROJEKTU „MOJA PRACA“
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie
ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów
tel. 735 978 107

Wróć