Informacje Ogólne

Proaktywni na Plus - rozpoczęcie rekrutacji

Proaktywni na Plus - rozpoczęcie rekrutacji

Szanowni Państwo!


Uprzejmie informujemy, że Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI rozpoczęła rekrutację uczestników spośród mieszkańców Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego. Spotkania rekrutacyjne będą się odbywać w Tarnowie.

Udział w projekcie stanowi szansę na rozwój kariery zawodowej, zdobycie nowych kwalifikacji i podjęcie wymarzonej pracy. Większość firm rekrutujących stażystów, stwarza im możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu.

Kto może wziąć udział w projekcie „Proaktywni na Plus”?

Uczestnikiem projektu może zostać osoba pozostająca bez zatrudnienia, bierna zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkująca miasto Tarnów lub powiat tarnowski, a w szczególności:

 • Osoby powyżej 50 roku życia
 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Osoby z niepełnosprawnością
 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Kobiety
 • Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat


Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:

 1. PŁATNE STAŻE z możliwością zatrudnienia
 2. Szkolenia pozwalające na uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji
 3. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku
 4. Wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów
 5. Indywidualne doradztwo zawodowe


Co oferujemy?

 1. Płatne staże zawodowe, w miejscach wybranych przez Uczestników – dla min. 80
 2. Bezpłatne szkolenia zakupione na rynku komercyjnym dobierane indywidualnie do potrzeb Uczestników – dla min. 50 osób;
 3. Opiekę osobistego Case Managera i Specjalisty ds. zatrudnienia;
 4. Wsparcie profesjonalistów (Case managera, doradcy zawodowego, psychologa oraz coacha), którzy ułatwiają zdobycie wymarzonej pracy;
 5. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku;
 6. Indywidualne doradztwo, w tym zawodowe, psychologiczne oraz coaching;
 7. Poradnictwo w zakresie organizacji opieki nad osobami zależnymi – dla min. 13 osób;
 8. Zwrot kosztów dojazdu na warsztaty, szkolenia i do miejsc stażowych;
 9. Poczęstunek podczas zajęć.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY !

Szczegółowe informacje dotyczące projektu przesyłamy w załączeniu (w wersji PDF oraz wersji edytowalnej wraz ze zdjęciem) wraz z prośbą o zamieszczenie ich na Państwa stronie internetowej, Facebook’u oraz rozpowszechnienie ich wśród członków i sympatyków Państwa organizacji.


Dodatkowe informacje: 

Lokalna Pracownia Aktywności w Tarnowie 

ul. Krakowska 11a, 33-100 Tarnów

Tel. 14 300 04 51 / 530 593 998 / 579 517 630

e-mail: proaktywninaplus@fundacjaproaktywni.pl

 

Z wyrazami szacunku,
Zespół projektu "Proaktywni na Plus"
Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI

Wróć