Informacje Ogólne

PRAWIE 1,4 MLN ZŁ NA WYMIANĘ KOTŁÓW NA TERENIE GMINY RYGLICE

 

Miło nam poinformować, że w ubiegłym tygodniu ogłoszono wyniki naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Gmina Ryglice złożyła dwa wnioski na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe na nowe kotły wykorzystujące paliwa stałe lub gazowe.

Urząd Miejski w Ryglicach informuje, iż obydwa wnioski uzyskały pozytywną ocenę Instytucji Organizującej Konkurs, co pozwoli na wymianę kotłów grzewczych w 121 budynkach mieszkalnych na terenie gminy Ryglice.

Pierwszy z projektów: Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) został wybrany do dofinansowania w maksymalnej kwocie 649 649,48 zł.

Drugi projekt: Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) może liczyć na 734 031,13 zł dofinansowania.

Łącznie do domów z gminy Ryglice trafi zatem prawie 1,4 mln złotych!

Kolejny raz, efektywne działania Urzędu ukierunkowane na pozyskanie środków zewnętrznych pozwolą na wymierną pomoc mieszkańcom Gminy, jak również redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski o wymianę kotła lub pieca, mogą kierować wszystkie swoje pytania i wątpliwości dotyczące tegoż przedsięwzięcia do: Beaty Makarskiej - Ekodoradcy w Urzędzie Miejskim w Ryglicach, (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00, pod nr tel. 14 644 36 16).

Harmonogram działań:

październik 2017 - prawdopodobny termin spotkania Ekodoradcy z mieszkańcami gminy Ryglice, którzy złożyli wniosek o wymianę kotła/pieca

listopad 2017 – prawdopodobny termin podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy gminą Ryglice, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

grudzień 2017 – prawdopodobny termin podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Ryglicach w sprawie regulaminu przyznawania dotacji i podpisywanie pierwszych o dofinansowanie wymiany kotłów pomiędzy Gminą Ryglice a mieszkańcami Gminy

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wynikającej z wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie odpowiednio wynosiło:

1) 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

2) 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

3) 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

4) 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie,

ale nie więcej niż 8 tys. zł.

Maksymalna wielkość dofinansowania na instalację wewnętrzną, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego, będzie nadal wynosiła:

– maksymalnie do 6 tys. zł (paliwa gazowe) i do 1 tys. zł (paliwa stałe) w przypadku budynku jednorodzinnego,

– maksymalnie 6 tys. zł (paliwa gazowe) i do 1 tys. zł (paliwa stałe) zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

 

Jednocześnie informujemy, że zwrot kosztów za zakupiony kocioł, jest możliwy m.in. gdy:

1. budynek mieszkalny przeszedł pozytywnie ocenę energetyczną lub mieszkaniec zobowiąże się do wykonania prac termomodernizacyjnych w przypadku, gdy oceniany budynek nie spełniania przyjętego minimalnego standardu efektywności energetycznej budynku.

2. zostanie podpisana umowa o dotację pomiędzy mieszkańcem, a gminą określająca szczegółowe warunki rozliczenia dotacji.

 

Ponadto zaznaczyć należy, iż:

Uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od zakupu przez mieszkańca kotłów, które spełniają wymagania ekoprojektu (Ecodesign) w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185. W przypadku zakupu innych urządzeń grzewczych, refundacja kosztów nie będzie przyznana.

Mieszkańcy, którzy planują wymianę kotła w ramach projektu proszeni są o zapoznanie się z listą niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu. Lista zawiera zgłoszone urządzenia grzewcze – kotły i miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, które spełniają wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185.

http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

 

Wróć