Informacje Urzędu Gminy

Powiększona powierzchnia budynku OSP Lubcza- Małopolskie Remizy 2016

W ramach programu Małopolskie Remizy 2016, w tym roku zrealizowano przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku wielofunkcyjnego z przeznaczeniem na pomieszczenia remizy strażackiej OSP w Lubczy.

 W budynku wielofunkcyjnym wykonano prace związane są z adaptacją pomieszczeń po banku na cele garażowe, socjalne, szkoleniowe, zmieniono układ komunikacji budynku i wydzielono szatnie, a także wykonano dodatkowe toalety. Działania te pozwoliły znacząco zwiększyć powierzchnię siedziby OSP oraz poprawiły funkcjonalność obiektu.

Koszt przedsięwzięcia: 109 054,41 zł

Dotacja: 37 828,00 zł

Wróć