Informacje Ogólne

PONAD 10 TYS. ZŁ DLA OSP W ZALASOWEJ

Dzięki staraniom burmistrza Ryglic i zalasowskich druhów, do OSP w Zalasowej trafi ponad 10 tys. zł z Funduszu Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup sprzętu bojowego. Pozyskane fundusze to kolejny element realizowanego przez nas programu wyborczego, w którym zapowiadaliśmy sukcesywne doposażanie gminnych jednostek OSP. Zgodnie z tym planem, udało sie już dofinansować kwotą ponad 80 tys. zł strażaków z Lubczy, Kowalowej, Jonin, Woli Lubeckiej i teraz Zalasowej. Środki te umożliwiają zwiększanie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy oraz osób przebywających na jej terenie.

 Systematycznie rozbudowujemy zasoby, którymi dysponują nasi strażacy. Ich zaangażowanie w przeprowadzane akcje ratownicze zasługuje na zapewnienie im możliwości skorzystania z nowoczesnego wyposażenia, które znacznie zwiększa skuteczność podejmowanych działań.

Chcę podziękować druhom z Zalasowej za zaangażowanie w przygotowanie niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

 

Zdjęcie zaczerpnięte ze strony: http://www.ospzalasowa.pl/tabor/

Wróć