Informacje Ogólne

POMYŚLNE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU - UMOWA NA KOTŁY GAZOWE PODPISANA

Gmina Ryglice podpisała z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę na dofinansowanie projektu wymiany starych pieców na nowoczesne kotły gazowe. Walkę ze smogiem gwarantują już zatem dwie umowy. Wcześniej, zatwierdzona umową została wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na te ekologiczne, które wykorzystują paliwa stałe. Zadania dofinansowane zostaną ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Do 121 domów z terenu gminy Ryglice, trafi pomoc finansowa w łącznej kwocie 1,4 mln złotych. Na zakup kotła, gospodarstwo domowe może otrzymać dotację w kwocie do 8 tys. złotych. Możliwe jest także uzyskanie dofinansowania na wykonanie instalacji wewnętrznej niezbędnej dla funkcjonowania kotła grzewczego zakupionego w ramach projektu.

 

Mieszkańcy zainteresowani wymianą starego pieca na nowoczesny i ekologiczny mogą skorzystać z pomocy Ekodoradcy Gminy Ryglice, która od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 dyżuruje w Urzędzie Miejskim w Ryglicach (I piętro, pokój nr 9).

 

Wróć