Informacje Urzędu Gminy

Podsumowanie programu szczepień na terenie Gminy Ryglice

Burmistrz Ryglic Bernard Karasiewicz otrzymał certyfikat sygnowany przez władze Województwa Małopolskiego oraz Szpital im. Św. Ludwika w Krakowie, potwierdzający udział w kampanii społeczno-edukacyjnej Programu Zdrowotnego Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV w Małopolsce w 2016 r.

 

Program Województwa Małopolskiego, realizowany był przy współpracy z Powiatem Tarnowskim, a Gmina Ryglice partycypowała w części kosztów przedsięwzięcia. Bezpośrednim wykonawcą szczepień na terenie Gminy Ryglice  była spółka lekarzy "Berger i Sajdak Spółka Partnerska Lekarzy", z siedzibą w Zalasowej. W ramach programu wykonano 15 szczepień, dziewczynek w wieku 13 lat (50% dostępnej alokacji). Z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że program będzie kontynuowany w przyszłym roku.

 

Zakończono również szczepienia dzieci z terenu Gminy Ryglice, których rodzice zdecydowali się na wzięcie udziału w programie  zdrowotnym dotyczącym profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce, który również realizowany był przez Województwo Małopolskie, Powiat Tarnowski oraz Gminę Ryglice. W ramach programu wykonano 70 iniekcji (pełne wykorzystanie alokacji), a całkowity koszt zadania wyniósł 20 300 zł, przy udziale finansowym Gminy Ryglice w wysokości 10 000 zł. Bezpośrednim wykonawcą szczepień na terenie Gminy Ryglice  była spółka lekarzy "Broniek i Setkiewicz Lekarska Spółka Partnerska" z siedzibą w Ryglicach. Również ten program będzie realizowany w przyszłym roku.

 

Ponadto, zakończono  realizację gminnego programu szczepień przeciwko wirusowi grypy, w całości finansowanego z budżetu Gminy Ryglice. Zaczepiono 100 osób w wieku powyżej 75 lat, w tym 36 osób w Ośrodku Zdrowia w Ryglicach oraz 64 osoby w Ośrodku Zdrowia w Zalasowej oraz Lubczy.

Wróć