Informacje Urzędu Gminy

Podsumowanie inwestycji gminnych na półmetku kadencji samorządowej

Zmiany sieci szkół w gminie i racjonalizacja wydatków na funkcjonowanie placówek oświatowych, remonty budynków szkół i przedszkoli, inwestycje drogowe, poprawiające standard i bezpieczeństwo, kontynuacja budowy wodociągów i kanalizacji oraz wiele zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego – tak samorząd gminy Ryglice podsumowuje połowę kadencji. Znacznie zmniejszyło się w tym czasie zadłużenie gminy. Przyszłoroczny budżet gminy zakłada dalszą redukcję długu i wygospodarowanie pieniędzy, które będą potrzebne na tzw. wkład własny – konieczny do starań o unijne wsparcie na kolejne inwestycje.

 

- W ciągu ostatnich dwóch lat zmieniliśmy zasady funkcjonowania szkół i przedszkoli. To pozwoliło zracjonalizować wydatki i zainwestować w modernizację budynków, które służą naszym dzieciom i młodzieży – mówi burmistrz Bernard Karasiewicz. – Trzy placówki są prowadzone przez stowarzyszenia. Gimnazjum i Szkołę Podstawową w Ryglicach połączyliśmy w zespół.

 

Na inwestycje oświatowe przeznaczono ponad półtora miliona złotych. W Joninach budynek szkoły poddano gruntownej modernizacji. Za ponad 700 tysięcy złotych wymieniono piec i instalację centralnego ogrzewania, a w  części budynku przygotowano pomieszczenia dla przedszkola.  Modernizacja kotłowni w Zalasowej kosztowała prawie 400 tysięcy złotych. Modernizacja sieci grzewczej planowana jest w szkole w Woli Lubeckiej. W Ryglicach odnowiono pokrycie dachu nad salą sportową i wyremontowano część pomieszczeń. W ramach zadań wskazanych przez mieszkańców w budżecie obywatelskim, wokół szkoły powstaje park naukowo-dydaktyczny, którego koszt wyniesie 100 tysięcy złotych. Przy przedszkolu w Ryglicach plac zabaw wyłożono kolorowymi, bezpiecznymi matami. Oddziały przedszkolne służą także maluchom z Bistuszowej, Lubczy, Woli Lubeckiej, Kowalowej i Zalasowej. Przy szkołach w trzech ostatnich miejscowościach wybudowano i wyposażono place zabaw. W Lubczy planowana jest budowa nowoczesnej, pasywnej sali sportowej. Podobna sala projektowana jest przy szkole w Bistuszowej. W budynku „starej szkoły” w Ryglicach przygotowano pomieszczenia, które będą służyły jako placówka wsparcia dziennego dla dzieci.

 

- Właściwie przygotowana baza oświatowa jest podstawą do inwestycji w rozwój lokalnej społeczności, nie tylko dzieci i młodzieży. Uczniowie naszych szkół odnoszą sukcesy edukacyjne, a mieszkańcy zarówno dorośli, jak i ci dopiero wchodzący w życie są coraz bardziej aktywni – podkreśla Burmistrz Karasiewicz. – Od dwóch lat działa Młodzieżowa Rada Miasta, powstały kluby seniora, wiele ciekawych pomysłów proponują stowarzyszenia, nie bez znaczenia są kontakty międzynarodowe rozwijane zarówno poprzez projekty europejskie, jak i kontakty na poziomie samorządów. Poważne inwestycje w infrastrukturę mamy już za sobą. Jeżeli sięgniemy pamięcią ćwierć wieku wstecz i uświadomimy sobie, jak zmieniły się nasze drogi, budynki i ich otoczenie, a także komfort życia, musimy przyznać, że zrobiliśmy wiele. Teraz czas na to, by korzystając z tego, co udało się wypracować, inwestować w kapitał ludzki. Bo to jest recepta na rozwój w najbliższych dekadach.

 

To właśnie dlatego gmina Ryglice, wspólnie a z Tarnowem i okolicznymi samorządami, przygotowuje inwestycje dotyczące wspólnej administracji – Centrum Usług Wspólnych.

Samorząd inwestuje również w rozwój infrastruktury cyfrowej, tak by mieszkańcy mogli drogą elektroniczną załatwić jak najwięcej spraw urzędowych – wyrobić dowód osobisty, regulować podatki, otrzymać potrzebne zaświadczenia.

W trosce o środowisko naturalne, gmina Ryglice przystąpiła do programów ekologicznych, proponowanych i współfinansowanych przez województwo małopolskie. To m.in. programy wymiany pieców oraz montażu urządzeń wytwarzających energię ze słońca – ogniw fotowoltaicznych i solarów.

Zarówno poprzez działania własne, jak i prowadzone przez spółkę „Dorzecze Białej”, samorząd Ryglic systematycznie rozbudowuje sieci wodociągową i kanalizacyjną.

Wybudowano już ponad 100 kilometrów sieci. Projektowane są kolejne odcinki – w Lubczy i Woli Lubeckiej. Pieniądze na te inwestycje gmina chce uzyskać z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jest już pozwolenie na rozbudowę sieci wodociągowej w Zalasowej (przysiółek Stawiska). Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej, która będzie podstawą do prowadzenia drugiego etapu budowy kanalizacji w tej miejscowości. W tym przypadku samorząd również zamierza sięgnąć po środki zewnętrzne.

W efekcie prowadzonych działań, niebawem ponad połowa mieszkańców gminy będzie miała dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Obejmą one centra siedmiu miejscowości gminy oraz obiekty użyteczności publicznej. Tam gdzie nie dotrze sieć, gmina dotuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Władze Ryglic systematycznie prowadzą remonty dróg. W ciągu dwóch lat wyasfaltowano 8 odcinków dróg, a kolejnych 6 – utwardzono tłuczniem. Udało się to osiągnąć dzięki pieniądzom zarówno z gminnego budżetu, jak i źródeł zewnętrznych. Ostatnie prace w Bistuszowej, Lubczy i Zalasowej   kosztowały ponad 580 tysięcy złotych i w większości pokryła je ministerialna dotacja. Przebudowa dróg w Joninach, Kowalowej i Zalasowej (na Poniewierkę) pochłonęła ponad 250 tysięcy złotych – ponad 119 tysięcy udało się gminie uzyskać w postaci dotacji.

By poprawić bezpieczeństwo pieszych, wykonano kolejne odcinki chodników, przede wszystkim w Lubczy i Ryglicach (ul. Tarnowska) – tu wybudowano go aż 725 metrów. Planowane są następne chodniki wzdłuż dróg powiatowych i montaż oświetlenia ulicznego.

Corocznie na bieżące utrzymanie dróg – w tym na remonty mostów i przepustów, zakup kruszywa, umacnianie i udrażnianie rowów i dróg gruntowych –przeznaczane jest kilkaset tysięcy złotych.

 

Samorząd gminy myśli też o strażakach. Tym razem z inwestycji mogą się cieszyć ochotnicy z Lubczy. W efekcie adaptacji części pomieszczeń w budynku „Perła” w Lubczy powstał drugi garaż dla strażackich samochodów, powiększona została sala konferencyjna, i wyremontowano zaplecze. Koszt prac to 109 tysięcy złotych – z tego niemal 38 tysięcy stanowiło dofinansowanie z programu „Małopolskie remizy”.

UM Ryglice

Na zdjęciu: Szkoła Podstawowa w Joninach, droga w Joninach, Remiza OSP w Lubczy

Wróć