Informacje Ogólne

Podpisano umowę na wodociąg w Zalasowej.

 

Dnia 30.09.2020 r. podpisałem umowę z firmą EKOMONT , która jeszcze w tym roku wykona sieć wodociągową od Kółka Rolniczego wzdłuż ulicy Karpackiej do skrzyżowania z ulicą Zielona w kierunku Jonin. W trakcie budowy głównego kolektora wykonawca zaoferuje każdemu mieszkańcowi możliwość przyłączenia posesji do sieci wodociągowej, możliwe będzie wykonanie przyłącza we własnym zakresie pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów prawnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami koszty wykonania przyłącza pokrywają mieszkańcy.


Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

 

 

Wróć