Informacje Ogólne

PARKING W KOWALOWEJ JUŻ GOTOWY

Wraz z ostatnim dniem grudnia 2019 r. zakończono budowę parkingu w Kowalowej. Powstał on w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, kościoła i boiska Orlik, znacznie ułatwiając komunikację przy tych obiektach. Szczególnie ważny jest fakt, iż nowy parking i nawierzchnia na drodze dojazdowej do szkoły minimalizują ryzyko wypadków z udziałem dzieci i młodzieży uczęszczających do kowalowskiej podstawówki.  Zadanie kosztowało ponad 306 tys. zł, a kolejne 55 tys. zł przeznaczone zostało na oświetlenie  terenu. Ciągi piesze wzdłuż Orlika oświetlają teraz nowoczesne lampy ledowe zasilane zamontowanymi solarami, które działają bezkosztowo. Dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 pokryje ponad 63% wydatków.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

 

 

Wróć