Informacje Ogólne

Otrzymaliśmy środki na odbudowę ulicy ks. Jakuba Wyrwy w Ryglicach.

 

Ulica ks. Jakuba Wyrwy w Ryglicach będzie wyremontowana wraz z przebudową parkingów od Rynku po most obok Kościoła Parafialnego w Ryglicach. Wniosek ten w pierwszej kolejności został zakwalifikowany na liście rezerwowej na miejscu 14. Czekaliśmy na rozstrzygnięcie przetargów w Gminie Ryglice, jak również w pozostałych gminach województwa małopolskiego, jakie oszczędności będą w przetargach w stosunku do kosztorysów. W naszej gminie przetargi na drogi i chodniki opiewały na znacznie niższą kwotę niż kosztorysy. Taki trend również utrzymał się w niektórych gminach, co spowodowało, że środki zostały zaoszczędzone i Wojewoda Małopolski przyznał środki kolejnym gminom, w tym gronie znalazła się Gmina Ryglice, z czego się bardzo cieszę. W najbliższym czasie zostanie rozpisany przetarg na remont ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Rynek do pierwszego mostu na ul. ks. Jakuba Wyrwy.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

Wróć