Informacje Ogólne

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych - Informacja

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych - Informacja

Referat Gospodarki Komunalnej w Ryglicach przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości iż zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości w Gminie Ryglice wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych należy wykonywać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia zbiorników, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

Osadnik oczyszczalni przydomowej należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni, zgodnie z instrukcją eksploatacji przewidzianą dla danego typu oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

 

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej należy wykonywać za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.

Wróć