Ogłoszenia i komunikaty

Opady śniegu

IMGW w Krakowie prognozuje dla województwa małopolskiego od godz. 00:00 dnia 16.12.2017r. do godz. 16:00 dnia 16.12.2017r. opady śniegu. We wschodniej części subregionu, w powiatach: nowosądeckim i gorlickim prognoza przewiduje wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowanay przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm.

Wróć