Informacje Ogólne

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację publicznego zadania z dziedziny sportu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację publicznego zadania z dziedziny sportu

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020r.:

https://bip.malopolska.pl/umryglice,a,1712304,ogloszenie-o-otwartym-konkursie-na-zadania-z-dziedziny-sportu.html

Wróć