Informacje Ogólne

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2016 ROKU

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2016 ROKUW związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Burmistrz Ryglic ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 19 października 2015 r. – nabór ciągły do wyczerpania środków finansowych.

W przypadku większego zapotrzebowania, niż kwota przeznaczona na ten cel, o przyznaniu pomocy będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Beaty Makarskiej w Urzędzie Miejskim w Ryglicach, pokój nr 2, oraz pod numerem telefonu 14 644 36 16. Formularze wniosków oraz załączników można pobrać ze strony internetowej: www. ryglice.pl. , a także u Koordynatora Projektu.

Wróć