Informacje Ogólne

ODBUDOWA ZAKŁADU KOMUNALNEGO CORAZ BLIŻEJ

 

To już pewne! Do gminnego budżetu trafi ponad 750 tys. zł dofinansowania, które przyczyni się do odbudowy zakładu komunalnego.

                W ramach projektu finansowanego ze środków RPO Województwa Małopolskiego, na terenie zlikwidowanego w 2011 r. Zakładu Komunalnego wybudowane zostaną dwa budynki magazynowe. Powstanie w ten sposób punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, popularnie zwany PSZOKiem, a służący przede wszystkim do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych. Powstanie nowe ogrodzenie wraz z dwoma przesuwnymi bramami, umożliwiającymi dogodny dojazd utwardzoną drogą. Teren zostanie odpowiednio zagospodarowany, oświetlony i wyposażony w system monitoringu.

                W ramach tego projektu zagwarantowany jest także zakup tak potrzebnej koparko-ładowarki oraz dodatkowego wyposażenia jak choćby kosiarka, wykaszarka, myjka ciśnieniowa, pilarka spalinowa, piła stołowa czy nagrzewnica olejowa.

Całkowita wartość zadania to prawie 1,1 mln zł! Jeszcze w tym roku, rozpoczną się prace budowlane.

Zapowiadana na początku kadencji obecnego samorządu odbudowa Zakładu Komunalnego, który został przez poprzedników zlikwidowany, staje się coraz bardziej realna. Działania podejmowane w kolejnych latach skupiały się na odtworzeniu majątku i ponownym zakupie najbardziej potrzebnego wyposażenia. Jeszcze w 2015 r. udało się zakupić ciągnik z beczką asenizacyjną, przez co zmniejszyły się kolejki oczekujących na wywóz nieczystości z przydomowych szamb. Rok później zakupiliśmy kosiarkę bijakową, która umożliwia wykaszanie poboczy dróg gminnych. W 2017 r. zakupiliśmy kolejny ciągnik wraz z przyczepą oraz niezbędnym osprzętem do utrzymania czystości na terenie gminy. Zamiatarka pomaga zadbać o porządek w lecie, natomiast pług do odśnieżania i piaskarka służą do zimowego utrzymania placów i chodników, których sieć co roku powiększa się o kolejne odcinki.

 

                Zakupiony sprzęt służy utrzymaniu czystości na terenie gminy. Cieszy możliwość wykonywania własnymi siłami bieżących remontów dróg, przepustów i przydrożnych rowów, co przy lawinowo rosnących cenach usług zewnętrznych pozwala ograniczać wydatki gminy. Dzięki temu rozwiązany został również problem odśnieżania chodników.

 

                Prace remontowe wykonywane w budynku przy ul. Mickiewicza przez pracowników referatu gospodarki komunalnej przy adaptacji dotąd niewykorzystywanych pomieszczeń prowadzą do przygotowania lokalu pod wynajem. Osoby zainteresowane wynajmem prosimy o kontakt.

 

                Nie bez znaczenia jest także fakt, że na terenie rekonstruowanego Zakładu powstaną nowe miejsca pracy dla mieszkańców gminy Ryglice.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wróć