Informacje Ogólne

"ODBLASKOWA SZKOŁA" W RYGLICACH

Bezpieczeństwo na drodze jest bardzo ważne, może zadecydować o przyszłości każdego z nas, dlatego w Szkole Podstawowej w Ryglicach wiele uwagi poświęca się temu zagadnieniu.

 
Kolejny już raz przystąpiliśmy do akcji „Odblaskowa Szkoła” organizowanej przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji wspólnie z Małopolską Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Małopolskim Kuratorem Oświaty.
 

W celu zaangażowania jak największej grupy uczniów w realizację celów konkursowych każda klasa dostała przydzielone zadania i aktywnie wzięła udział w projekcie.
Klasy I-III przygotowały gazetki ścienne poświęcone odblaskom i zasadom bezpiecznego poruszania się po ulicy. W klasach starszych dodatkowo pojawiły się Dekalogi bezpieczeństwa i plakaty przygotowane przez uczniów wraz z nauczycielami podczas lekcji wychowawczych.
 

Najmłodsi uczestniczyli w spotkaniu z policjantem, który opowiedział o tym, jak trzeba zachowywać się na ulicy. Wszyscy uczniowie klas pierwszych otrzymali kamizelki oraz gadżety odblaskowe. Tak wyposażeni pierwszoklasiści udali się na ulice w okolice szkoły, aby pod opieką wychowawców doskonalić umiejętność przechodzenia przez jezdnię.
 

Uczniowie klas II-III zorganizowali konkurs na odblask i samodzielnie wykonali pomysłowe breloczki i opaski mające poprawić ich bezpieczeństwo na drodze. Wszyscy chętni uczniowie mieli okazję wziąć udział w konkursach poświęconych tematyce BRD, były to: Szkolny konkurs wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, konkurs plastyczny – Bądź widoczny na drodze oraz konkurs na spot reklamowy promujący bezpieczne poruszanie się po drodze.
 


Kolejną ciekawą inicjatywą przeprowadzoną przez klasę VI była akcja „Jabłuszko czy cytrynka?”. Uczniowie pod opieką pedagoga oraz policjanta nagradzali kierowców przestrzegających przepisy ruchu drogowego jabłkami, natomiast tym, którzy popełnili drobne wykroczenia, wręczyli ostrzegawczą kwaśną cytrynę.
 

Nie zapomniano, że uczestnikami ruchu drogowego są często czworonogi, dlatego dzieci wykonały pomysłowe odblaski również dla zwierzaków.
 


Aby rozpowszechniać wiedzę o konieczności dbania o bezpieczeństwo na drodze opracowane zostały ulotki, które uczniowie rozdadzą mieszkańcom Ryglic oraz nakręcono filmik promujący nasze działania szkolne w ramach BRD.
 

Mamy nadzieję, że akcja ta zaowocuje poprawą bezpieczeństwa a „odblaskowa szkoła” nie zostanie tylko pustym sloganem.
 

Społeczność szkolna SP w Ryglicach
 
 
 
O tym jak ważnym elementem stroju jest odblask, zapewne przekonał się już niejeden kierowca, który dzięki niemu uniknął potrącenia pieszego czy rowerzysty. Często to mały detal, który potrafi uratować życie, sygnalizując już z daleka naszą obecność na drodze. To bardzo ważne, aby wiedzę tą przekazywać najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego. Cieszę się, że szkoły z terenu gminy Ryglice tak aktywnie edukują dzieci w zakresie ich bezpieczeństwa poza murami szkoły. Brawa dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ryglicach za pomysłowość i kreatywność w szerzeniu wiedzy na temat mocy odblasków.
 

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn
 

Wróć