Informacje Ogólne

Od 15 maja program "CZYSTE POWIETRZE" w nowej odsłonie

Od 15 maja program "CZYSTE POWIETRZE" w nowej odsłonie

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na można znaleźć na stronach Programu Czyste
Powietrze (https://czystepowietrze.gov.pl/,) w Portalu Beneficjenta
WFOŚiGW w Krakowie (https://portal.wfos.krakow.pl/) oraz na stronie
Wojewódzkiego Funduszu w zakładce Czyste Powietrze
(https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/).

Wróć