Ogłoszenia i komunikaty

Obowiązek przeglądu urządzeń kominowych

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem, istnieje konieczność corocznego przeglądu technicznej sprawności urządzeń kominowych, podłączeń wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w budynkach mieszkalnych, które muszą być drożne w okresie grzewczym. Po kontroli zarządcy i właściciele mają obowiązek usunięcia stwierdzonych uszkodzeń, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi - zatrucie gazem, albo bezpieczeństwa mienia - pożar, wybuch.

Wróć