Informacje Ogólne

O wykorzystaniu funduszy unijnych w Ryglicach

 

O wykorzystaniu funduszy unijnych w Ryglicach

 

Jak zachęcać mieszkańców i przedsiębiorców do korzystania z projektów unijnych zastanawiali się w piątek 5 października Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Jacek Pająk i Burmistrz Ryglic Bernard Karasiewicz.

 

- Jesteśmy w połowie obecnego okresu programowania, a Małopolska może pochwalić się konkretnymi efektami wykorzystania funduszy unijnych na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego mieszkańców regionu, w tym osób mieszkających w Gminie Ryglice – komentuje dyrektor Jacek Pająk. I dodaje: - Wielu osobom udało się pomóc znaleźć pracę, przekwalifikować lub założyć własną firmę. Jest to wspólny sukces samorządu regionalnego i samorządów lokalnych. Warto podkreślić, że za swoje zaangażowanie w rozwój zawodowy i osobisty mieszkańców Gmina Ryglice otrzymała Grand Prix Plebiscytu Edukacyjna Gmina Małopolski 2018.

 

W Małopolsce realizowanych jest obecnie kilkadziesiąt projektów, z których mogą korzystać osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje, znaleźć lub zmienić zatrudnienie czy wrócić na rynek pracy po dłuższej przerwie. Są wśród nich projekty realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Stanowią one odpowiedź na potrzeby regionu m.in. w zakresie wzmocnienia przedsiębiorczości („Firma +1”) i potencjału kadr dla gospodarki („Kierunek Kariera”), rozwoju kapitału społecznego („Gwarancja 40+”), ochrony dziedzictwa narodowego (Konserwator”) czy przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu („Małopolskie Gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej”).

 

W Gminie Ryglice z projektów finansowanych z funduszy unijnych skorzystały 364 osoby,
w tym 34 podmioty otrzymały dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W projektach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wzięło udział 46 osób. Dzięki projektowi „Firma +1”
1 osoba znalazła pracę, z kolei w projekcie „Kierunek Kariera” uczestniczy 45 osób, które są zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji.

 

Zarówno osoby bezrobotne, jak i pracujące powinny zainteresować się ofertą projektów finansowanych z funduszy unijnych, w tym tych, które koordynuje Wojewódzki Urząd Pracy
w Krakowie. Dają one wiele możliwości na zmianę sytuacji zawodowej czy rozwój własnych umiejętności. Staże, szkolenia, pomoc doradcy zawodowego, pieniądze na własną firmę lub zatrudnienie pracownika – to tylko niektóre formy wsparcia, oferowane w projektach.

 

W „Kierunku Kariera” można dostać bony na szkolenia językowe, komputerowe i kursy prawa jazdy kategorii A, B, C, C+E, dzięki którym szkolenia są tańsze nawet o 87%. W projekcie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które pracują i są związane z Małopolską (mieszkają tu, uczą się lub pracują). Dodatkowo, jeśli mają mniej niż 50 lat, muszą mieć wykształcenie maksymalnie na poziomie zdanej matury. Już wkrótce w ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa” będzie można otrzymać dodatkową pulę dofinansowanych bonów na szkolenia zawodowe (niezależnie od branży), uprawnienia i kursy kwalifikacyjne.

 

Aby wziąć udział w projekcie „Kierunek Kariera”, należy umówić się z doradcą zawodowym poprzez stronę https://pociagdokariery.pl (zakładka „Zgłoś się”). Osoby mające mniej niż 25 lat mogą zgłosić się tylko w wyznaczonych terminach. Szczegóły na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl  (zakładka „Rekrutacja > 25 roku życia”).

 

Najbliższe dyżury doradców w powiecie tarnowskim zaplanowane są w Bibliotece Publicznej
w Tuchowie (ul. Chopina 10). Zapraszamy 8 października, 12 listopada i 10 grudnia w godz. 13.30 – 17.30. Warto umówić się już dziś.

Wróć