Informacje Ogólne

Nowy Prezes Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” inwentaryzuje inwestycje w Lubczy i Woli Lubeckiej

Pan Wojciech Skruch, który od 1 stycznia 2020 roku pełni funkcję Prezesa Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” w Tuchowie w dniu wczorajszym dokonał inwentaryzacji inwestycji wodno-kanalizacyjnej w Lubczy i Woli Lubeckiej.

 

W Lubczy wraz z prezesem inwestycje inwentaryzowali Burmistrz Ryglic, sołtys Andrzej Marcinek i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Kumięga. Na miejscu stwierdzono, że wykonano ok. 3 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Natomiast łączna wartość inwestycji w Lubczy to ok. 15 mln. złotych. Również kierownik budowy poinformował, że obecnie pracuje 10 brygad przy budowie. Dodatkowo w Lubczy wytyczono trzy odcinki do wykonania w następnej kolejności tj. w latach 2023/2024: w stronę Czarnej Wsi, w stronę Słotowej i Lubcza Nagórze droga na Augustyna.

 

W Woli Lubeckiej w inwentaryzacji udział brał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Tadeusz Augustyn. Omówiony został ostatni etap inwestycji, którego koszt wyniesie ok. 8 mln. złotych. Ustalono również ostateczne przebiegi linii wod-kan, natomiast do dwóch mieszkańców nie zostanie doprowadzona inwestycja z ich własnej winy.

 

W najbliższym czasie zostaną złożone dokumenty do Starostwa Powiatowego w Tarnowie o wydanie ostatecznych pozwoleń. W Woli Lubeckiej wytyczono również dwa odcinki do wykonania w latach 2023/2024 tj. Wola Lubecka Stara Wieś, Stańczyk w stronę Jonin i skręt na szkołę w Woli Lubeckiej gdzie sieci zostaną połączone.

 

Cieszy nas fakt, że pogoda dopisuje i nieduże opóźnienia, które wystąpiły na jesień zostały już nadrobione i prace od 1 stycznia 2020 ruszyły pełną parą.

 

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

 

 

 

Wojciech Skruch
Nowy Prezes Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” w Tuchowie przejmuje obowiązki.

Wróć