Edukacja

Nowoczesna i praktyczna edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Ryglicach

 

Stowarzyszenie Przyjaźni Dzieciom – Przyjaźni Szkole, działające przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ryglicach, realizuje projekt „Program nowoczesnej i praktycznej edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Ryglicach”.  

 

Projekt jest skierowany do uczniów szkoły podstawowej w wieku od 9 – 13 lat. Zadanie to ma na celu:

 • podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej
  • kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych w życiu codziennym
  • rozwijanie pasji badawczych
  • zapoznanie z nowoczesnymi sposobami poznawania aktualnej i praktycznej wiedzy ekologicznej
  • promocja turystyczna regionu i lokalnych działań na rzecz środowiska przyrodniczego

   

Dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uczniowie klas IV-VI w okresie od 15. 03. 2016 do 15.10.2016 będą mogli w nowoczesny i atrakcyjny sposób poznawać mechanizmy funkcjonowania przyrody, jej zagrożenia, aktywne formy ochrony  i działania z zakresu ochrony środowiska.

 


Autorzy projektu: mgr Katarzyna Soja (kierownik projektu) i mgr Wiesław Martowicz (sprawy merytoryczne i organizacyjne)  podejmując współpracę z wieloma instytucjami (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Nadleśnictwo Gromnik – Leśnictwo Bistuszowa, Tarnowskie Wodociągi, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tarnów, Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach) starają się zapewnić wysoki merytoryczny i metodyczny poziom realizowanych zajęć.

Projekt jest  w początkowej fazie realizacji. Uczniowie w marcu uczestniczyli w prelekcji „Drzewa i krzewy naszych lasów” prowadzonej przez Panią mgr Patrycję Łabuz – Walczak z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

 

Przy organizacyjnym wsparciu i merytorycznej opiece Pana leśniczego inż. Tomasza Dudowicza dnia 11 kwietnia 2016 r. uczestniczyli w akcji sadzenia lasu na terenie Leśnictwa Bistuszowa w Joninach.

 

W kolejnych miesiącach uczestnicy będą: badać czystość wód, gleb i powietrza w trakcie zajęć laboratoryjnych i terenowych w Ryglicach, uczestniczyć w 2-dniowych warsztatach terenowych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Polichtach, wykładach i prelekcjach w PWSZ w Tarnowie, zajęciach terenowych w Zakładzie Oczyszczania Ścieków i na Składowisku Odpadów w Tarnowie, wykładach i zajęciach teleinformatycznych  za pośrednictwem platformy EDUSCIENCE oraz  zajęciach terenowych w Arboretrum w Bolestraszycach k. Przemyśla.

 

Opisany projekt stanowi poszerzenie oferty edukacyjnej z zakresu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Ryglicach.

Wróć