Informacje Ogólne

NOWI DYREKTORZY SZKÓŁ W JONINACH I WOLI LUBECKIEJ

NOWI DYREKTORZY SZKÓŁ W JONINACH I WOLI LUBECKIEJ

W dniu 8 lipca 2019 r. odbyły się konkursy na dyrektorów 2 szkół, które przekształciliśmy ze szkół społecznych w szkoły prowadzone przez gminę Ryglice. Konkurs przeprowadziły jedenastoosobowe komisje konkursowe, składające się z przedstawicieli Małopolskiego Kuratora Oświaty (3 osoby), Rady Pedagogicznej (2 osoby) i Rady Rodziców (2 osoby), ZNP w Ryglicach (1 osoba) i Burmistrza Ryglic (3 osoby). W głosowaniu tajnym, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Joninach została wybrana Pani Anna Marcinek-Pikusa, która rywalizowała o to stanowisko z Panią Anną Piątek. Prowadzeniem Szkoły Podstawowej w Woli Lubeckiej zajmie się Pani Agnieszka Chrystyniak, która wygrała z dotychczasowym dyrektorem tej placówki - Panem Piotrem Marcinkiem.  Nowi dyrektorzy obejmą swoje funkcje z dniem 1 września.

Nowym Dyrektorom serdecznie gratuluję wyboru na stanowisko. Mam nadzieję, że nasza współpraca pozwoli na dalszy rozwój szkół w Joninach i Woli Lubeckiej, co z kolei przełoży się na wymierne efekty dla uczniów tych placówek w postaci bardzo dobrych wyników nauczania.

Jednocześnie chcę podziękować Panu Dominikowi Jękotowi i Panu Piotrowi Marcinkowi, którzy do tej pory pełnili funkcję dyrektorów szkół w Joninach i Woli Lubeckiej. Dziękuję za wieloletnią pracę pełną zaangażowania i oddania młodzieży kształconej w podległych Wam szkołach. Mogą być Panowie dumni zarówno z wypracowanych wyników, jak i osiągnięć uczniów, które są także Waszą zasługą.

 

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

 

fot. D. Tyrpin

Wróć