Informacje Ogólne

Nowe nakładki asfaltowe w Gminie Ryglice w 2020 roku

Zakończył się nabór wniosków na wykonanie nowych nakładek asfaltowych dróg, które zostały zgłoszone do Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego do Wydziału Rolnictwa. W tym programie zgłosiliśmy drogi, które zostały zakwalifikowane przez Komisję Wojewódzką, jako drogi zniszczone podczas powodzi i ulewnych deszczy i są dofinansowywane w kwocie od 80% do 100% wartości zadania.

 

Zgłosiliśmy następujące odcinki nakładek asfaltowych:

  1. Ryglice – ul. Słowackiego
  2. Kowalowa – droga na Zaworskiego
  3. Zalasowa – ul. Królowej Jadwigi – na wniosek mieszkańców
  4. Lubcza – droga na Kokocz
  5. Lubcza – droga na Nową Wieś – finansowana w 100%

 

Z Funduszu Dróg Samorządowych:

zostanie wykonany remont nakładki asfaltowej wokół Rynku w Ryglicach oraz część chodnika.

 

Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w ramach dojazdu do gruntów rolnych wykonane zostaną:

  1. Wola Lubecka – droga na Pustą Górę
  2. Joniny – droga na Potocką

 

Wykonanie nakładek asfaltowych będzie realizowane na odcinkach zakwalifikowanych przez Komisję Wojewódzką.

W poprzednim roku został regulowany stan prawny dróg co pozwoliło na złożenie w/w. wniosków.

Liczę, że dostaniemy dofinansowania na wszystkie zadania, które przyczynią się  do poprawy bezpieczeństwa , komunikacji oraz  udogodni mieszkańcom lepsze poruszanie się po drogach.

 

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

 

 

Wróć