Informacje Ogólne

NOWA PRZYCZEPA

Do użytku pracowników wydziału gospodarki komunalnej i drogownictwa trafiła właśnie fabrycznie nowa przyczepa o ładowności 8t do ciągnika rolniczego. Dzięki zakupionym najazdom pozwoli ona na sprawny transport zakupionej w tym roku koparki, jak również transport m.in. urobku powstałego podczas prac koparki. Wartość zakupionego sprzętu to prawie 60 tys. zł.

Wróć