Informacje Ogólne

NOWA ODSŁONA PROMOCJI GMINY RYGLICE

Rok 2020 rozpoczęliśmy od intensywnej i wielowymiarowej promocji gminy Ryglice. Nasze działania ukierunkowaliśmy na rozwój i promocję turystyki, a tym samym przyciągnięcie na teren gminy gości z całej Polski. Ubiegły rok poświęciliśmy na realizację i budowę licznych kanałów informacyjnych, które z dniem 1 stycznia pozwoliły nam na zintensyfikowanie dotychczasowej kampanii promocyjnej. Uważam, że naszej gminie brakowało skutecznych narzędzi promocji, które umożliwiłyby dotarcie do osób poszukujących wielopokoleniowego odpoczynku w pobliżu Tarnowa. Rozwiązaniem tego problemu jest utworzenie nowej strony: www.turystyka..pl, która  jest połączona z przebudową stroną internetową gminy Ryglice, poprzez zakładkę: TURYSTYKA, gdzie umieszczono bardzo obszerną informację turystyczną dotyczącą naszej gminy. Strona ta, ma odzwierciedlenie w profilu facebookowym: Turystyka w Gminie Ryglice oraz cyklu ulotek informacyjnych, które dystrybuowane są poza terenem gminy na zewnętrznych wydarzeniach kulturalnych i kulinarnych.

 

Turyści mogą zapoznać się z broszurami:

"Gmina Ryglice" zawierającą opis szlaków i atrakcji turystycznych, zabytków , kultury i cyklicznych wydarzeń organizowanych na terenie gminy;

"Gmina z dobrą tradycją i kuchnią", w której znajdziemy ofertę kulinarną kół gospodyń działających na terenie gminy oraz prezentację oferty kulturalnej gminy (wskazanie cyklicznych wydarzeń kulturalnych, twórców ludowych i producentów lokalnych wyrobów)

"Agroturystyka gminy Ryglice"  prezentująca obiekty noclegowe działające na terenie całej gminy.

 

Osoby odwiedzające naszą gminę otrzymają także piękne albumy promujące teren naszej gminy: "Przyroda w gminie Ryglice, "Zabytki w gminie Ryglice" oraz "Gmina Ryglice wczoraj i dziś". Zapewniam, że obok tych wydawnictw nie można przejść obojętnie.

 

Spore zainteresowanie wypoczynkiem na terenie naszej gminy odnotowaliśmy po ubiegłorocznym, ogólnopolskim konkursie kulinarnym SERCEM GOTOWANE w Lubczy. To wyznacznik dla naszych planów na ten rok. W konkursie SERCEM GOTOWANE podczas wydarzenia Święty Walenty - Tradycje Lubeckie (14-15 lutego), rywalizować będzie 16 kół gospodyń wiejskich reprezentujących większość województw naszego kraju. Z kolei 3 maja,  na terenie gminy będziemy gościć kominiarzy uczestniczących w I Ogólnopolskim Zjeździe Kominiarzy w Ryglicach. Co potem? W ostatnią sobotę sierpnia, w Ryglicach organizujemy Dożynki Powiatowe Powiatu Tarnowskiego. Rozważamy także możliwość zorganizowania Wojewódzkiego Zjazdu Sołtysów.

 

Dziś możemy się już pochwalić nowo wyznaczonymi trasami dla miłośników nordic walking: w Lubczy i Woli Lubeckiej oraz w Ryglicach, które uzupełniają istniejącą bazę szlaków rowerowych, pieszych i konnych.

 

Mam nadzieję, że wszystkie te działania pozwolą nam na efektywną promocję naszej pięknej i wartej zobaczenia gminy. Nie spoczywamy jednak na laurach i dalej szukamy nowych ścieżek rozwoju. Jeśli mają Państwo sugestie, propozycje, pomysły na rozwój i skuteczną promocję turystyki gminy poza jej granicami, zapraszamy do kontaktu. Każda konstruktywna uwaga jest cenna.

 

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

 

Wróć