Informacje Ogólne

NADANIE IMIENIA SZKOLE W KOWALOWEJ

 

Szkole Podstawowej w Kowalowej nadane zostanie imię Janusza Korczaka. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miejska w Ryglicach, przychylając się do wniosku złożonego przez przedstawicieli szkolnej społeczności. Uchwała przekazana na ręce dyrektora Wacława Kołczaka, zacznie obowiązywać od września 2018 r. Uroczystość nadania Szkole imienia oraz sztandaru odbędzie się w październiku i połączona zostanie z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

 

Wróć