Informacje Ogólne

Nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego dla  Poddziałanie 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłoszenia w dniu 27.03.2019 (nr naboru: RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19)  

 

Więcej informacji na stronie BIP Urzędu:

https://bip.malopolska.pl/umryglice,a,1608033,nabor-na-partnera-w-celu-wspolnej-realizacji-projektu.html

Wróć