Informacje Ogólne

Nabór chętnych osób do III edycji projektu "Proaktywni na plus"

Nabór chętnych osób do III edycji projektu "Proaktywni na plus"

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI w dniach 07.01.2019 - 18.01.2019 będzie prowadzić rekrutację spośród mieszkańców Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego. Spotkania rekrutacyjne będą się odbywać w Tarnowie.

Udział w projekcie stanowi szansę na rozwój kariery zawodowej, zdobycie nowych kwalifikacji i podjęcie wymarzonej pracy. Większość firm rekrutujących stażystów, stwarza im możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !

Szczegółowe informacje dotyczące projektu przesyłamy w załączeniu
(w wersji PDF oraz wersji edytowalnej wraz ze zdjęciem) wraz z prośbą
o zamieszczenie ich na Państwa stronie internetowej, Facebook’u oraz
rozpowszechnienie ich wśród członków i sympatyków Państwa
organizacji.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE „PROAKTYWNI NA PLUS”?

Uczestnikiem projektu może zostać osoba pozostająca bez zatrudnienia,
bierna zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkująca miasto Tarnów
lub powiat tarnowski, a w szczególności:

        * Osoby powyżej 50 roku życia
        * Osoby długotrwale bezrobotne
        * Osoby z niepełnosprawnością
        * Osoby o niskich kwalifikacjach
        * Kobiety
        * Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat

ZAKRES DZIAŁAŃ ORAZ WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

        * PŁATNE STAŻE z możliwością zatrudnienia
        * Szkolenia pozwalające na uzyskanie kwalifikacji lub nabycie
kompetencji
        * Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku
        * Wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów
        * Indywidualne doradztwo zawodowe

DODATKOWE INFORMACJE:

  LOKALNA PRACOWNIA AKTYWNOŚCI W TARNOWIE

ul. Krakowska 11a, 33-100 Tarnów,

Tel.  533 442 199 / 533 446 405 / 14 300 04 51 / 579 517 630

e-mail: proaktywninaplus@fundacjaproaktywni.pl

Z wyrazami szacunku,

Zespół projektu "Proaktywni na plus"

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI

Wróć