Ogłoszenia i komunikaty

Możliwość bezpłatnego udziału firm w targach eksportowych.

Urząd Miasta Tarnowa w partnerstwie z Centrum transferu Technologii Politechnika Krakowska rozpoczął (1 stycznia 2017 r.) realizację projektu „Business Boost for Malopolska”. Projekt realizowany jest w ramach 3. Osi Priorytetowej: Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1: Promocja gospodarcza Małopolski. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2018 r. i jest adresowany do firm sektora MŚP z terenu Województwa Małopolskiego, zainteresowanych ekspansją międzynarodową.


Przedsiębiorcy z terenu Gminy Ryglice, którzy chcieliby się zakwalifikować do projektu, proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 606 144 313 oraz adresem e-mail promocja@ryglice.pl.

W ramach realizacji projektu, przewidziano następujące wydarzenia:


1. Warsztaty dla firm (2 w Tarnowie i 3 w Krakowie: marzec, kwiecień, maj) – więcej informacji: http://www.tarnow.pl/…/Busin…/Warsztaty-dla-firm-sektora-MSP

Tematyka warsztatów:

- Budowanie i wdrażanie strategii eksportowej w przedsiębiorstwie

- Jak rozwijać działalność na rynkach zagranicznych by odnieść sukces?

- Ochrona własności intelektualnej miecz i tarcza Przedsiębiorcy

 

2. Udział w Targach Krajowych - WARSAW INDUSTRY WEEK: 14-16 listopada 2017 r.

Branże:

a. Przemysł maszynowy

b. Obróbka metalu

c. Obróbka drewna

d. Obróbka tworzyw sztucznych

e. Produkcja mebli

f. Spawalnictwo

 

3. Misja Gospodarcza - SMART CITY EXPO BARCELONA: 14-16 listopada 2017 r.: http://www.tarnow.pl/…/Misja-Gospodarcza-SMART-CITY-EXPO-Ba…

a. Spotkania z przedsiębiorcami z Hiszpanii

b. Rekrutacja będzie dotyczyć wszystkich branż RSI Małopolski

 

4. Targi Krajowe - ELEKTROTECHNIKA WARSZAWA: marzec 2018 r.: http://www.tarnow.pl/…/Targi-Krajowe-ELEKTROTECHNIKA-Warsza…

Branże:

a. Instalacje elektryczne i osprzęt instalacyjny

b. Automatyka przemysłowa

c. Innowacje w energetyce

 

5. Targi Zagraniczne - CeBIT Hannover: marzec 2018 r.: http://www.tarnow.pl/…/Business-Boost-…/Targi-CeBIT-Hannover

Branże:

a. Sektor nowoczesnych technologii i procesów przemysłowych;

b. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych

 

6. Targi Zagraniczne - AUTOMATICA Monachium: czerwiec 2018 r.: http://www.tarnow.pl/…/Business-…/Targi-AUTOMATICA-Monachium

Branże:

a. Energia zrównoważona

b. Chemia;

c. Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców metalicznych;

d. Elektrotechnika i przemysł maszynowy

 

Wszystkie wydarzenia oraz założenia projektu zostały przedstawione na stronie internetowej projektu: http://www.tarnow.pl/Biznes/Business-Boost-For-Malopolska

Wróć