Informacje Ogólne

Monitoring drogi Tuchów - Zalasowa

Monitoring drogi Tuchów - Zalasowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że droga powiatowa nr 1381K na odcinku Tuchów - Zalasowa została objęta całodobowym monitoringiem

 

Jednocześnie przypominamy, że na w/w odcinku drogi powiatowej obowiązuje ograniczenie tonażu wyrażone znakiem B-18 (10t) "Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10t". Prosimy kierujących o stosowanie się do obowiązujących zakazów.

Wróć