Informacje Ogólne

MAMY BUDŻET NA 2018R.

MAMY BUDŻET NA 2018R.

Rada Miejska zatwierdziła do realizacji budżet gminy Ryglice na rok 2018.  Budżet jest efektem 3 letniej pracy burmistrza i radnych. Dalekowzroczność tych planów przynosi dziś lokalnej społeczności odczuwalne efekty. Rok 2018, to czas kontynuowania już rozpoczętych inwestycji jak również inicjowania kolejnych, których realizacja nierzadko potrwa kolejne lata. W latach 2015-2017 spłacone zostało, w większości przed terminem, ponad 6 mln zadłużenia  gminy, po to aby móc sfinansować kolejne inwestycje, aby zapewnić wymagany udział środków własnych w dofinansowanych projektach. Budżet zabezpiecza wykonanie oczekiwanych i kluczowych dla mieszkańców inwestycji.

 

Zadania, które pojawiły się już w programie wyborczym obecnych samorządowców, sukcesywnie projektowano, zatwierdzano pozwoleniami na budowę i pozyskiwano środki na ich sfinansowanie. Na kontynuowanie, rozpoczynanie i finalizowanie  inwestycji, w 2018 r. zabezpieczono w budżecie ponad 12,2 mln złotych.  Wśród realizowanych zadań znajdą się m.in.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Zalasowej - prawie  3,5 mln zł;

- Budowa nowoczesnej, pasywnej sali sportowej w Lubczy - 2,6 mln zł;

- Rewitalizacja wsi Lubcza - odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki - ponad 1,9 mln zł w 2018 r. i 3 mln w latach kolejnych

- Budowa altan rekreacyjnych w Ryglicach, Kowalowej i Zalasowej – około 500 tys. zł;

- Wymiana pieców w gospodarstwach domowych mieszkańców - 1,01 mln zł;

- Przebudowy dróg (m.in. ul. Witosa, Fredry, droga na Galasa w Ryglicach, droga na Skrzydłową w Bistuszowej). Zabezpieczone zostały także środki z przeznaczeniem na wkład własny do zadań realizowanych w ramach dotacji - łącznie 365 tys. zł ;

- Budowa i projektowanie chodników w gminie: budowa chodnika wraz z murem oporowym przy ul. 11 Listopada (obok cmentarza) - 300 tys. zł; budowa chodnika w Zalasowej na ul. Tarnowskiej, II etap zadania - 250 tys. zł; Kontynuowanie projektowania chodników w Kowalowej, Lubczy, na ul. Tuchowskiej w Ryglicach i ul. Tuchowskiej w Zalasowej oraz Woli Lubeckiej - 165 tys. zł;

- Budowa parkingu w Kowalowej obok szkoły - 150 tys. zł;

- Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryglicach, obsługującego teren całej gminy -150 tys. zł;

- Zakup pieca c.o. do ośrodka zdrowia w Zalasowej i modernizacja sali widowiskowej "Pałacu pod Dębami" w Zalasowej, wyposażenie placu zabaw na płycie rynku w Ryglicach oraz modernizacja placu wokół ośrodka zdrowia w Ryglicach - 135 tys. zł;

- Modernizacja (akustyczno-widowiskowa) sali sportowej w Ryglicach - 100 tys. zł;

- Budowa oświetlenia ulicznego w Zalasowej przysiółek Wolniki oraz w Lubczy przysiółek Nadole - 72 tys. zł;

- Budowa garażu przy OSP w Woli Lubeckiej - 50 tys. zł;

- Projektowanie budowy sali sportowej w Bistuszowej - 43 tys. zł;

- Utwardzenie placu przy boisku sportowym w Joninach - 40 tys. zł;

- Budowa bieżni na boisku sportowym w Joninach - 10 tys. zł. na zabezpieczenie wkładu własnego w przypadku uzyskania dofinansowania.

Wróć