Informacje Ogólne

„Małopolski e- Senior” w Ryglicach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach informuje, że wspólnie
z Fundacją Instytut Myśli Innowacyjnej realizował będziena terenie gminy Rygliceprojekt "Małopolski e-Senior". Finansowe wsparcie zapewnia Program Operacyjny Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Zadanie realizowane będzie w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu  seniorów zamieszkałych na terenie gminy, którzy ukończyli 65 rok życia.

 

W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności. Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna  i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:

 • pierwsze kroki z tabletem i Internetem 
 • jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
 • moja pierwsza poczta elektroniczna
 • skype - bezpłatne rozmowy z rodziną i ze znajomymi
 • facebook - serwis społecznościowy
 • aktywność obywatelska online
 • zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
 • podstawy obsługi edytora tekstu
 • podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
 • robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo
 • bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 • sprawy codzienne a Internet
 • potrzeby duchowe a Internet
 • zarządzanie swoimi finansami
 • rozrywka z Internetem

 

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Osoba rekrutująca się do projektu, weźmie udział w teście diagnostycznym, określającym poziom kompetencji cyfrowych co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.

 

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryglicach tel. 14 644 36 47

 

Wróć