Informacje Ogólne

Małopolska Wieś 2019

Małopolska Wieś 2019

Innowacyjna wieś Zalasowa

Wieś Zalasowa została laureatem konkursu „Małopolska Wieś 2019” w kategorii wieś innowacyjna organizowanego przez Województwo Małopolskie zajmując II miejsce. W nagrodę na potrzeby sołectwa Sejmik Woj. Małopolskiego przeznaczył kwotę 50 000 zł. 

Uznanie jury konkursu zyskał przede wszystkim fakt prowadzenia bardzo wielu inicjatyw społeczno – kulturalnych, charytatywnych, sportowo – turystycznych, oraz gospodarczych w sposób obywatelski. Inicjatorami, odpowiedzialnymi za realizacje,     a także często rozliczającymi powyższe projekty są sami mieszkańcy Zalasowej. Tworzy to unikatową sieć współpracy, w której bardzo wiele organizacji społecznych, czy osób prywatnych może znaleźć swoje miejsce, a jednocześnie skutecznie wpływać na obraz wsi.

Kwota 50 000 zł został zgodnie z umową przeznaczona na cele wsi wg załącznika przedstawionego do wniosku aplikacyjnego. Z przyznanych środków powstało szereg ciekawych inicjatywy. Były to :  ścieżka edukacyjna wraz z tablicami, kostkami wiedzy, zestawy interaktywne na terenie wsi Zalasowa, maszt na flagę oraz nasadzenia roślin na terenie wsi, tabliczki informacyjne o atrakcjach wsi, ulotki promocyjne wsi, zakup wyposażenia do sali na świeżym powietrzu dla szkoły wraz z krzesłami do wydarzeń publicznych, poprawa estetyki wsi  poprzez zakup figur z kwiatów i elementów iluminacyjnych do centrum wsi, zakup tablicy informacyjnej

Wszystkie realiście przyczyniły się do podniesienia estetyki wsi oraz jej uatrakcyjnienia.

„Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś2019”

 

 

Poprawa wizerunku centrum wsi Joniny

 

To projekt, który został zgłoszony do konkursu na najpiękniejsza wieś Małopolski przez sołectwo Joniny. Po wizycie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Joniach, wieś otrzymała nagrodę  w wysokości 20 000 zł.

Ciekawa rzeźba terenu, sąsiedztwo parku krajobrazowego, zadbane centrum z rozwijająca się infrastrukturą sprawiły, że Joniny znalazły uznanie i stały się laureatem Konkursu „ Wieś Małopolska 2019 „

W ramach przyznanej nagrody społeczność wsi postanowiła całość środków przeznaczyć na poprawę wizerunku wsi poprzez nasadzenia, zakup ławek oraz tablicy informacyjnej. Oczywiście kwota nagrody nie pozwalała na spektakularne inwestycje

„Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2019”

 

Wróć