Informacje Ogólne

LUBECKA REMIZA DOFINANSOWANA Z MAŁOPOLSKICH REMIZ 2019

Strażacy z Lubczy doczekali się remontu remizy. W budynku zdemontowano wyeksploatowany piec c.o. i zamontowano nowoczesny i ekologiczny kocioł gazowy oraz zmodernizowano instalację grzewczą. Prace te zostały dofinansowane kwotą 13 878,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Z kolei dzięki dotacji z w wysokości 13 284,00 zł  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, przed budynkiem remizy wyremontowano plac z kostki brukowej, natomiast w garażu wykonano instalację odciągu spalin z samochodów strażackich. Wszystkie prace wykonane zostały w ramach realizacji Programu MAŁOPOLSKIE REMIZY 2019. Całkowity koszt robót to prawie 77 tys. zł.   

Cieszę się, że udało nam się pozyskać dofinansowanie na remont kolejnej remizy OSP na terenie gminy Ryglice. Sukcesywne doposażanie jednostek oraz zapewnienie ochotnikom odpowiednich warunków działania to priorytety naszych działań. Inwestowanie w gminne jednostki OSP to ciągłe podnoszenie poziomu bezpieczeństwo mieszkańców  naszej gminy.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

 

 

 

 

 

 

Wróć