Informacje Ogólne

Kup nieruchomość w Gminie Ryglice

Zapraszam wszystkich mieszkańców naszej gminy do przekazywania informacji w formie e-maila na adres: adam.szczech@ryglice.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Ryglicach u Pana Adama Szczęch IIp. Pokój nr 20 o sprzedaży przez Państwa gruntów, nieruchomości, budynków.
Zakładka kup nieruchomość w Gminie Ryglice będzie znajdować się na stronie internetowej www.ryglice.pl  i będzie bazą danych wszystkich w/w. ofert nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Każda oferta sprzedaży powinna zawierać:

- Numer nieruchomości
- 1 lub 2 zdjęcia
- Miejsce położenia i powierzchnię w ha
- Proponowaną cenę
- Telefon właściciela

 

Taka baza danych pozwoli na możliwość wyboru przez kupującego z wielu ofert sprzedaży.  Zamieszczanie ofert na stronie Gminy Ryglice jest bezpłatne a celem jest pomoc mieszkańcom w zbyciu swoich nieruchomości.

 

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

Wróć