Informacje Ogólne

KRUSZYWO NA DROGI GMINNE

Prawie 1300 ton kruszywa dolomitowego o wartości 84 tys. złotych zostanie wbudowane w drogi gminne. Rozwóz kruszywa na poszczególne drogi kosztować będzie kolejnych 12,5 tys. złotych. 

 

Dolomit to trwały i odporny na ścieranie surowiec , który zgodnie z podpisanymi umowami dostarczony zostanie na teren gminy w dwóch turach, w tym pierwsza już w terminie do końca marca 2018 r. O miejscu wbudowania materiału decydować będą mieszkańcy  na podstawie zgłaszanego sołtysom zapotrzebowania. Zasadność wniosków potwierdzać będzie poprzedzający wywóz kruszywa,  przegląd stanu nawierzchni dróg.

Wróć