Informacje Ogólne

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

            Burmistrz Ryglic informuje, iż w dniach 19 października - 31 października 2018 r.  odbędą się konsultacje społeczne Programu współpracy gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Ryglice na rok 2019.

Więcej informacji na stronie BIP

https://bip.malopolska.pl/umryglice,a,1506526,konsultacje-spoleczne-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi.html

Wróć