Informacje Ogólne

TIK TOP NAUCZYCIELE

TIK TOP NAUCZYCIELE

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół do udziału w projekcie grantowym „TIK TOP NAUCZYCIELE”, uczącym jak efektywnie korzystać z metod nauczania zdalnego. Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną oraz przewidywany jej rozwój w najbliższym czasie, jest to projekt wychodzący naprzeciw aktualnym potrzebom nauczycieli. Projekt jest realizowany w ramach projektu „Lekcja:Enter”, który, jako wynik konkurs ogłoszonego przez Polskę Cyfrową, jest zgodny z zaleceniami i rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W ramach projektu:

-bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe

-udział w projekcie rekomendowanym przez MEN

-zdalną formę zajęć gwarantującą zachowanie bezpieczeństwa w okresie pandemii

-aktualną tematykę szkoleń przydatną w nauczaniu zdalnym, jak również stacjonarnym

-szybki i prosty proces rekrutacji oraz rejestracji szkoły w projekcie.

Udział w projekcie grantowym umożliwia spełnienie przez szkołę jednego z kierunków polityki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021- „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”.

Więcej informacji na stronie: http://lechaa.pl/lekcjaenter/.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

Wróć