Edukacja

Konkurs przyrodniczy w Zespole Szkół w Lubczy.

W dniu 24 maja 2016 w Zespole Szkół w Lubczy odbył się III Międzypowiatowy Konkurs Przyrodniczy pod tytułem: „Krajobrazy przekształcone przez człowieka”, który został objęty Honorowym patronatem Burmistrza Ryglic Bernarda Karasiewicza, Starosty Powiatu Tarnowskiego Romana Łucarza, Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Jerzego Zawartki oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Rafała Rosteckiego. Współorganizatorem Konkursu było Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie.
Do rywalizacji przystąpiło 51 uczniów z 27 szkół z terenu powiatów: tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego. Pytania przygotowane przez doradcę metodycznego z Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie zostały ocenione przez uczestników jako trudne. Po sprawdzeniu prac przez Komisję wyłoniono Zwycięzców, którymi zostali:
I miejsce: Kacper Strzesak ze Szkoły Podstawowej w Biesiadkach (pow. brzeski)
II miejsce: Radosław Hebda także ze Szkoły Podstawowej w Biesiadkach
III miejsce: Natalia Kolman ze Szkoły Podstawowej w Lubczy
Dodatkowo Komisja Konkursowa nagrodziła kolejne osoby z wysoką liczbą punktów:
IV miejsce: Gabriela Zabrzańska ze Szkoły Podstawowej w Otwinowie oraz Urszula Augustyn w Lubczy
V miejsce: Stanisław Gotfryd ze SP w Brzozowej oraz Łukasz Flaga ze SP w Woli Rzędzińskiej
VI miejsce: Natalia Hajduk ze SP nr 18 w Tarnowie oraz Dominika Tryba ze Szkoły Podstawowej w Woli Rzędzińskiej.
Dla wszystkich uczestników przygotowano drobne upominki w postaci publikacji ZPKWM i słodkości od właściciela Delikatesów „Centrum” w Lubczy. Dla Najlepszych nagrody sponsorowali: Burmistz Ryglic, Starosta Powiatu Tarnowskiego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Lubczy.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Dziękujemy Współorganizatorom i Partnerom oraz Nauczycielom za przygotowanie uczniów i mamy nadzieję, że spotkamy się w kolejnej edycji za rok.

Wróć