Informacje Ogólne

Konkurs ofert

Konkurs ofert

Burmistrz Ryglic ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020r. Więcej informacji na stronie BIP.

https://bip.malopolska.pl/umryglice,a,1712304,ogloszenie-o-otwartym-konkursie-na-zadania-z-dziedziny-sportu.html

Wróć