Ogłoszenia i komunikaty

Konkurs na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej

Konkurs na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej

Burmistrz Ryglic ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Ryglice w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej pn. "Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez utworzenie ośrodka wsparcia - klubu samopomocy"

Więcej informacji na stronie BIP

Wróć