Informacje Ogólne

KONFERENCJA "POMOC DZIECKU KRZYWDZONEMU"


W ryglickim spichlerzu odbyła się konferencja, której tematem przewodnim była "Pomoc dziecku krzywdzonemu”. W spotkaniu, organizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, udział wzięli zaproszeni goście, w tym Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Dudowicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu  Tadeusz Augustyn, Dyrektor Powiatowej Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej w Tarnowie Renata Smoleń, Ks. Franciszek Kuczek Dziekan Dekanatu Tuchowskiego. Oprócz przedstawicieli władz samorządowych w konferencji udział wzięli przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, gminnych i powiatowych jednostek pomocy społecznej, jednostek  oświatowych, kulturalnych, służby zdrowia oraz innych organizacji działających na rzecz dzieci.

Na wstępie swój program artystyczny zaprezentowały dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego w Ryglicach pod przewodnictwem Justyny Bień – Kierownika Placówki .


Prelegenci konferencji – Katarzyna Kudyba - pedagog resocjalizacji, trener profilaktyk, właściciel firmy Edukator oraz Agnieszka Szymańska – psycholog Powiatowej Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej w Tarnowie, Filia w Tuchowie omówiły różne aspekty występowania przemocy wobec dzieci, prezentując zarówno dane statystyczne, sposoby monitorowania rodzin dysfunkcyjnych, jak i wymiar psychologiczny tego przestępstwa. Katarzyna Kudyba - przedstawiła w sposób obrazowy i dobitny współczesny wymiar postrzegania przemocy, pornografii i uzależnień, z jakimi spotykają się dzieci poprzez Internet. Podkreślała negatywny wpływ na emocje i uczucia dziecka, które tłumione, powodują różnego typu negatywne konsekwencje, zarówno w wieku dorastania, jak i w dorosłym życiu.
Agnieszka Szymańska zaprezentowała natomiast wymiar psychologiczny przemocy wobec dzieci, prezentując dane statystyczne, a także mówiła o konieczności współdziałania wszystkich instytucji - oświatowych, pomocy społecznej, Policji oraz organizacji w celu identyfikowania i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

Dyrektor GOPS w Ryglicach Anna Mikrut

Relacja telewizyjna z konferencji:
https://www.tarnowska.tv/wiadomosci/2798,ryglice-o-tym-jak-reagowac-na-krzywde-najmlodszych

 

 

 

 

przejdź do galerii

Wróć