Informacje Ogólne

Komunikat policji

Komunikat policji

Komisariat Policji w Tuchowie informuje, że w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku prowadzi tzw. "Działania Priorytetowe" polegające na tym, iż na terenie gminy Ryglice wytypowano miejsce zagrożone w związku z informacjami i uwagami zgłoszonymi przez mieszkańców.

Miejscem tym jest : Teren Rynku w Ryglicach oraz parking przy Publicznym Przedszkolu w Ryglicach ul. 11 Listopada, gdzie dochodzi do spotkań młodzieży, która dopuszcza się wykroczeń porządkowych takich jak: spożywanie alkoholu, zakłócanie spokoju i porządku publicznego, akty wandalizmu oraz niszczenia mienia.

Rejon ten został objęty szczególnym nadzorem przez patrole Policji, których za zadanie jest wyeliminowanie negatywnych zjawisk.

 

 

Wróć