Informacje Ogólne

Kolejny grant na zakup komputerów w Gminie Ryglice

 

 

To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski pandemii koronawirusa, grant otrzymany z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na zakup sprzętu komputerowego umożliwiający realizację zdalnego nauczania.

Program Zdalna Szkoła+ skierowany został głównie do rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkałych na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia.

Przyznane gminie środki finansowe w kwocie 104 998 zł pochodzą z Funduszy Europejskich, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu - Działanie 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

W ramach tej kwoty Gmina Ryglice zakupiła i przekazała siedmiu szkołom podstawowym 40 laptopów i 6 tabletów.

 

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

Wróć