Informacje Ogólne

KOLEJNE CHODNIKI ODDANE DO UŻYTKOWANIA

                Oddaliśmy do użytkowania kolejny odcinek chodnika dla pieszych przy ul. Tarnowskiej w Zalasowej. Z ułożeniem chodnika z kostki betonowej o długości 535 metrów, wiązał się  remont istniejących zjazdów, poszerzenie jezdni drogi powiatowej do szerokości 5,5 metra oraz wykonanie kanalizacji odprowadzającej wodę opadową. Całkowity koszt zadania to 450 tys. zł, z czego 106 tys. zł pozyskaliśmy z budżetu Powiatu Tarnowskiego. Dalszy ciąg chodnika w stronę Szynwałdu, budowany będzie w następnych latach. 

 

                Na bardzo ruchliwym skrzyżowaniu ul. Tarnowskiej i Podkarpackiej w Ryglicach wyznaczone zostało przejście dla pieszych. Zadanie to jest niezwykle ważne dla mieszkańców, ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie rozwidlenia dróg znajdują się szkoły i ośrodek zdrowia. Utworzenie przejścia wiązało się z koniecznością zmiany organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych konieczne było spowolnienie ruchu pojazdów, a projekt budowlany inwestycji uwzględnił rozwiązania techniczne uzgodnione i zaakceptowane przez Wydział Ruchu Drogowego tarnowskiej Policji. Prace budowlane obejmowały wybudowanie chodnika, odprowadzenie wód opadowych do pobliskiego potoku, przebudowę balustrad oraz posadowienie pionowych i poziomych znaków drogowych. Już niebawem miejsce to zostanie doświetlone dodatkowymi lampami, które znacznie poprawią widoczność obiektu i jego użytkowników.  Całkowita wartość zadania to około 90 tys. zł.

 

Wróć