Informacje Ogólne

Klikowska Parada Konna

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie załączeniu przesyła PLAKAT promujący Klikowską Paradę Konną w ramach której odbędzie się IX Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej, VI Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty w Tarnowie-Klikowej w dniach 09-10 września 2017 r.

http://www.ozhk.pl/content/klikowska-parada-konna-ix-wojew-dzki-czempionat-hodowlany-koni-rasy-l-skiej-vi-wojew-dzki

 

 

 

Wróć