Informacje Ogólne

Kampania ”Bezpieczny i Aktywny Senior” jako element polityki społecznej wobec osób starszych

Kampania  ”Bezpieczny i Aktywny Senior” jako element polityki społecznej wobec osób starszych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach jako realizator polityki społecznej na terenie gminy włączył się do realizacji kampanii „ Bezpieczny i Aktywny Senior” prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Jednym z najważniejszych celów polityki senioralnej jest stworzenie warunków do wydłużenia aktywności osób starszych, zarówno społecznej, fizycznej jak i kulturalnej oraz do samodzielnego
 i zdrowego, bezpiecznego i niezależnego życia.


Kampania społeczna „Bezpieczny i Aktywny Senior” w sposób kompleksowy będzie poruszała najistotniejsze tematy związane z bezpieczeństwem i aktywnością osób starszych regularnie przygotowując materiały edukacyjne i promocyjne o jak najszerszym spektrum odbioru. Kampania ma też na celu uwidocznienie społeczeństwu możliwości zapewnienia bezpieczeństwa seniorom oraz możliwości aktywizacji starszych , a w szczególności : oszustwa, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców  nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu, przemoc wobec osób starszych, dyskryminacja ze względu na wiek i inne.


Uwrażliwienie społeczeństwa na kwestie związane z osobami starszymi pozwoli na wzmocnienie tradycyjnej roli osób starszych w rodzinie i społeczeństwie jako osób kształtujących tożsamość rodzinną, regionalną i narodową.
Prosimy o zapoznanie się z materiałami umieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej :


http://mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny - senior/

http://mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny - senior/film-bezpieczy-i-aktywny-senior/

Wróć