Kultura

Jak działać - to tylko RAZEM!!!

Ponad rok temu grupa ludzi z Jonin postanowiła, że wspólnymi siłami zrobią coś razem dla swojej miejscowości.


Tak powstało Stowarzyszenie „Razem dla Jonin”, którego głównym celem było prowadzenie szkoły i przedszkola. Jak się szybko okazało nie był to cel jedyny. W krótkim czasie nawiązała się daleko idąca współpraca między szkołą, stowarzyszeniem i Ochotniczą Strażą Pożarną, której owocem jest szereg lokalnych imprez. Na szczególne wyróżnienie zasługują „3-majowa Bajka o Narodzie Polskim Walczącym” oraz Niepodległościowy Koncert Pamięci.

 

W przygotowania włączyła się znaczna część miejscowej społeczności: uczniowie, nauczyciele i absolwenci szkoły, rodzice, członkowie stowarzyszenia oraz druhowie OSP. Duże zaangażowanie mieszkańców w organizacje imprez sprawiły, że szkolne akademie zyskały nowy, społeczny wymiar. Ostatnia szkolna impreza – Dzień Seniora jest tego najlepszym przykładem. W trakcie jej trwania przeplatały się występy uczniów, zespołu artystycznego stowarzyszenia oraz gościa specjalnego – podhalańskiego bacy.


Stowarzyszenie „Razem dla Jonin” stało się bodźcem integrującym ludzi. Uczniowie szkoły zaczęli dostrzegać, że ważną wartością jest zaangażowanie w życie miejscowości, a przygotowywania do występów mogą być całkiem dobrą zabawą.  Chociaż Joniny to mała miejscowość, jej mieszkańcy pokazali, że najlepszą drogą do budowania społecznych więzi jest wspólne działanie, bo jak działać - to tylko RAZEM, razem dla Jonin.


K. Niemiec

przejdź do galerii

Wróć